TERMENI SI CONDITII

Bine ați venit pe site-ul www.echipadeshow.ro!

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare ale acestui site prezentate mai jos. Accesarea acestui site de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la acest document și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți.

Protectia datelor personale

www.echipadeshow.ro prelucrează datele cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) si legislatia nationala in vigoare.

Prin comunicarea datelor lor cu caracter personal www.echipadeshow.ro, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a www.echipadeshow.ro si sa fie prelucrate in scopul transmiterii de informatii periodice despre inscrierea la voluntariat in cadrul grupului ES TEAM-www.echipadeshow.ro si despre proiectele derulate de organizatorii de evenimente.

www.echipadeshow.ro respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal de care ia cunostinta in orice modalitate. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvaluite catre terti decat cu consimtamantul expres al persoanei vizate sau in cazurile in care www.echipadeshow.ro trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare.

________________________________________________________

Persoanele vizate au urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces la date
Persoana vizata va avea dreptul sa obtina o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu si sa aiba acces la acele date cu caracter personal prelucrate (conform cererii de inscriere).

Dreptul la rectificarea datelor
Persoana vizata are dreptul sa obtina rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, fara intarzieri nejustificate si completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Persoana vizata va avea dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, din urmatoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia s-a efectuat prelucrarea; persoana vizata se opune prelucrarii; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a se conforma unei obligatii legale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Operatorul va restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate in urmatoarele cazuri: (i)persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o durata care permite operatorului sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb restrictionarea utilizarii lor; (ii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv)persoana vizata s-a opus prelucrarii.

Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizata are dreptul sa transmita datele cu caracter personal care il privesc de la un operator la altul (in cazul in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), daca prelucrarea se face pe baza consimtamantului persoanei vizate sau pe baza contractului in cadrul caruia persoana vizata este parte contractanta si prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

Dreptul la opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal in conditiile Regulamentului GDPR.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii datelor sale personale in scop de marketing direct.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei
Aceste drepturi pot fi exercitate, in limitele legii, prin transmiterea unei solicitari scrise catre www.echipadeshow.ro la adresa de e-mail a operatorului www.echipadeshow.ro, mentionata in rubrica Contact de pe site.

________________________________________________________

Politica de utilizare a site-ului

Toate materialele din continutul acestui site (incluzand orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video) sunt proprietatea intelectuală a www.echipadeshow.ro si a organizatorilor de evenimente. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu acordul prealabil scris al www.echipadeshow.ro si cu menţionarea sursei.

www.echipadeshow.ro îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

www.echipadeshow.ro nu este raspunzatoare pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia. www.echipadeshow.ro nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare similara.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi solutionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

“Cookie” reprezinta un fragment minim de informatie care este transmis catre browser-ul dumneavoastra de catre web server-ul nostru si este salvat pe hard drive-ul computerului dumneavoastra. www.echipadeshow.ro foloseste informatii de tip cookie pentru a genera continut si servicii cat mai corecte si mai personalizate vizitatorilor site-ului. De exemplu, putem folosi informatii pentru a afla din ce regiune geografica sunteti si cu ce frecventa accesati site-ul nostru. Aveti posibilitatea sa blocați instalarea de cookies pe hard-ul dumneavoastra, dar va rugam sa tineti seama de faptul ca blocarea de cookies poate afecta performanta website-urilor.

________________________________________________________

Donatii

Prin intermediul site-ului nu se pot face donaţii online. Donatorul are posibilitatea să realizeze o donatie doar prin prezentarea la banca si depunerea sumei donate in contul nostru.